Stoffer og produkter i Grøn Salon

Se dansk version groensalon.com
Look for English version: eng.groensalon.com/
Metode
Alle produkter på Grøn Salons lister bliver vurderet stof for stof. 
Produkterne bliver tilsendt os fra frisører, som gerne vil have deres produkter kontrolleret, hvis de ikke findes på vores lister, eller fra producenter, som gerne vil i dialog med Grøn Salon.
Da vi ikke kender til stoffernes koncentrationer, og da vi ønsker at undgå negative effekter ved sammenblanding af problematiske stoffer, tager Grøn salon kun sjældent hensyn de problematiske stoffers koncentration i produktet. 
 
Grøn salon laver ingen produkter, sælger ingen produkter og repræsenterer ingen forhandlere eller producenter.  
 
Stofvurdering:
Grøn Salon vurderer om det enkelte stof har skadelige virkninger på sundhed eller miljø. Vi lægger vægt på at undgå irritererende og allergifremkaldende stoffer, og stoffer, som er giftige og stærkt sundhedsskadende, er naturligvis også udelukket fra produkter i Grøn salon.
Stoffer, som er kræftfremkaldende, fosterskadende eller hormonforstyrrende, er udelukket fra Grøn Salon. Dette gælder også for stoffer som er mistænkt for dette.  
 
Kilder:
EU's videnskabelige komites vurderinger
Cosmetic Ingredients Review, USA
Pub-med
TOXNET
Botanical Dermatology Database
IARC
WHO
m.fl.
 
Priser:
Optagelse på en af Grøn Salons lister: Gratis
Uforpligtende vejledning: Gratis 
Brug af Grøn Salons logo på reklamer og produkter: Kontakt Grøn Salons
 
Hvad Grøn salon ikke tager stilling til:
Grøn Salon er koncentreret om bekæmpelse af skadelige kemiske stoffer for at sikre frisørerne og deres kunder et bedre miljø, om mindre og klogere ressourceforbrug og om mindre miljøbelastning.
Vi har valgt ikke at bekæmpe alle skadelige kosmetikstoffer på en gang, fordi vi vil koncetrere os om at bekæmpe de værste stoffer først. Derfor accepterer Grøn Salon f.eks. parfumestoffer og sæberstoffer med sulfat.
Vi har valgt at bakke op om EUs forbud mod anvendelse af dyreforsøg til test af kosmetiske stoffer.  Grøn Salons vurdering af produkter er udelukkende baseret på virksomhedens offentligt fremlagte oplysninger ikke certificerer. Vi kan derfor ikke tage stilling til om virksomheder f.eks. får udført dyreforsøg i lande uden for EU.
Grøn Salon tager heller ikke stilling til virksomheders CSR-forhold.
Johan Galster  | Tlf.: 26300648 | johan@galster.dk