Krav i Grøn Salon og Grøn Klinik

Krav til Grøn Salon
Det er nemt at blive Grøn Salon. Når du har kontaktet Grøn Diplom ordningen, laver vi en aftale om at komme på besøg. Her foretager vi en gennemgående energi- og miljøgennemgang. Efter besøget vil salonen modtage en energi- og miljørapport med en række forslag til forbedringer. Vi guider dig hele vejen, og vejledningen gør det nemt for salonen at udvælge de indsatsområder, I ønsker at starte med.

Hvilke indsatser
Det er et krav at salonen løbende fokuserer på miljø- og energiforholdene. Det betyder, at der hvert år vælges nye indsatsområder, der skal forbedres. Indsatsområderne vælges indenfor mindst to forskellige miljøemner fra indsatskataloget.

Hvad er indsatsområder?
Indsatsområder kan være indenfor el-, varme- eller vandforbrug, affaldshåndtering, kemiske stoffer samt transport og indkøb. Fx kan en indsats være at vælge energibesparende belysning, udskifte de produkter der indeholder farlig kemi eller bruge svanemærkede rengøringsmidler og dermed reducere energiforbruget eller skadelige miljøpåvirkninger.

De obligatoriske krav
For at blive Grøn Salon skal du leve op til nogle krav, der blandt andet går på indholdet af produkterne i din salon. I kriterierne kan du finde de formelle krav til grøn Salon, eksempel på en energi- og miljøgennemgang og Grøn Salon tjeklisten.
Der er otte obligatoriske krav til en Grøn Salon:
1. Den daglige leder har viden om kemi og sundhed ved produkter. Salonens daglige leder har deltaget Grøn Salon kursus om kemi, arbejdsmiljø og sundhed i frisørfaget
2. Salonens ejer/daglige leder og ansatte har den 4-årige frisør uddannelse. Dette gælder dog ikke for elever.
3. Ingen produkter i salonen indeholder kemiske stoffer, som er opstillet på Grøn Salons Forbudtliste Dette omfatter også produkter til videresalg. Produkter med stoffer på Grøn Salons Forbudtliste skal være udfaset, inden salonen kan blive certificeret Grøn Salon. 
4. Salonen er særligt opmærksom på allergi og overfølsomhed. Inden en behandling spørges kunden om han/hun er overfølsom over for bestemte stoffer. Ved allergiske reaktioner opfordres kunden til at indberette det hos egen læge.
5. Afblegning af hår må ikke komme i kontakt med hovedbunden.
6. Der gøres rent med miljømærkede rengøringsmidler.
7. Hvis der sker servering i salonen, skal varerne være økologiske.
8. Den daglige leder/ejer skal instruere personalet i betydningen af Grøn Salon og udlevere Grøn Salon-folderen til personalet.
 
Johan Galster  | Tlf.: 26300648 | johan@galster.dk