Sådan bliver du Grøn Salon

Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø, ved at nedbringe kemikaliebelastningen, og som gør en indsats for at reducere udnødig energiforbrug. I en Grøn Salon kan du altid få en behandling uden frisørfagets mest skadelige stoffer.

3 enkle trin for at blive Grøn Salon
Ved at gennemgå følgende 3 trin er du er allerede meget tættere på at blive Grøn Salon.

Grøn Salons har otte uomgængelige krav, som især vedrører de kemiske stoffer i salonen og hvordan de bruges. Grøn Salons kriterier kan læses her. Læs også folderen om Grøn Salon.
Tilmeld og gennemfør kurset God kemi i en Grøn Salon
Tag kontakt til Grøn Salon og bestil en miljø- og energigennemgang. Vi hjælper med at udvælge indsatsområder og færdigformulere Energi- og miljøhandlingsplanen med mål og indsatser for det kommende år.
 
Hvad kræver Grøn Salon?
Fra den dag din salon bliver certificeret, skal den som minimum overholde Grøn Salons otte obligatoriske krav.
Det mest vidtgående er at skulle undvære en masse produkter, men det er også netop det som skal sikre dig og dine medarbejdere et bedre arbejdsmiljø. Det er jo også lige præcis derfor at dine kunder vælger din salon. 

Energiforbrug og energibesparelser
Grøn Salon er andet end kemi. Med til certificeringen hører også en energigennem- gang, der giver en række ideer til, hvor der kan spares på energien. Erfaringen viser, at mange af forslagene kan iværksættes næsten omgående, og mange andre handler om at ændre vaner.  Rådgivningen omfatter også ideer og diskussion med indehaveren om mulighederne for andre miljøforbedrende tiltag.

Når du har deltaget i kurset og fået gennemgået din salon, modtager du et diplom, et klistermærke til døren samt en miljø- og energirapport, med anvisninger til løbende forbedringer i din salon. Der kan evt. arrangeres en lokal diplomoverrækkelse i samarbejde med Grøn Salons repræsentant.

Årlig status
Én gang årligt får du et opfølgningsbesøg af en Grøn Salon-konsulent, der gennemgår dine produkter og følger op på energi- og miljøtiltagene i din salon.

Det er en god ide at informere dine medarbejdere om de miljø- og energitiltag, som salonen er i gang med. Det er med til at styrke fællesskabet omkring salonens værdier. Det er et krav i Grøn Salon, at medarbejderne har læst Grøn Salonfolderen.
 
Priser
Certificering med energigennemgang og rådgivning: 3000 kr ex. moms per år
Grøn Salon-kurset: 1700 kr ex. moms. For ansatte og elever er prisen 850 kr, hvis salons indehaver eller leder har været på Grøn Salon-kurset.
Johan Galster  | Tlf.: 26300648 | johan@galster.dk